OSBirds
Received From Subject
10/23/19 9:24 am Thomas Salo <salothomas...> [osbirds] <osbirds...> Re: [osbirds] IMPORTANT--changes to OSBirds
10/22/19 10:03 pm Becky Gretton <160nogu...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Questionable Glimmerglass Goose
10/22/19 9:14 pm Alice Pantaleoni <alicehp24...> [osbirds] <osbirds...> Re: [osbirds] IMPORTANT--changes to OSBirds
10/22/19 5:45 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (22 Oct 2019) 22 Raptors
10/21/19 5:09 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (21 Oct 2019) 61 Raptors
10/20/19 6:32 pm Andrew Mason <andymason...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] IMPORTANT--changes to OSBirds
10/20/19 1:15 pm Peter Regan <petregan...> [osbirds] <osbirds...> Re: [osbirds] Greater white fronted goose
10/20/19 12:42 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (20 Oct 2019) 1 Raptors
10/20/19 12:41 pm stacey grocott <stacey_grocott...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Greater white fronted goose
10/19/19 3:53 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (19 Oct 2019) 97 Raptors
10/19/19 4:39 am <aurore...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] albino
10/18/19 3:50 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (18 Oct 2019) 91 Raptors
10/17/19 4:25 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (17 Oct 2019) Raptors
10/16/19 3:42 pm Andrew Mason <andymason...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Audubon field trip to Montezuma National Wildlife Refuge this Sunday
10/16/19 1:12 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (16 Oct 2019) 17 Raptors
10/15/19 2:12 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (15 Oct 2019) 76 Raptors
10/14/19 7:49 pm Kathryn & Al Davino <davino...> [osbirds] <osbirds...> Re: [osbirds] LAST CHANCE for Audubon Charter Dinner
10/14/19 3:54 pm Bob Donnelly <rsdonn...> [osbirds] <osbirds...> Re: [osbirds] LAST CHANCE for Audubon Charter Dinner
10/14/19 1:35 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (14 Oct 2019) 81 Raptors
10/13/19 3:21 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (13 Oct 2019) 82 Raptors
10/12/19 1:10 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (12 Oct 2019) 32 Raptors
10/11/19 2:54 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (11 Oct 2019) 79 Raptors
10/11/19 12:49 pm Andrew Mason <andymason...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] LAST CHANCE for Audubon Charter Dinner
10/10/19 4:54 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (10 Oct 2019) 112 Raptors
10/9/19 4:00 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (09 Oct 2019) 83 Raptors
10/9/19 7:53 am <huneked...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Kingfisher and Sharpie
10/8/19 5:38 pm Andrew Mason <andymason...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Bird feeding time
10/8/19 2:41 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (08 Oct 2019) 103 Raptors
10/8/19 2:17 pm Charles Scheim <scheimc...> [osbirds] <osbirds...> Re: [osbirds] Merlin
10/8/19 7:16 am Thomas Salo <salothomas...> [osbirds] <osbirds...> Re: [osbirds] Merlin
10/8/19 6:25 am Charles Scheim <scheimc...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Merlin
10/6/19 10:03 am <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (06 Oct 2019) Raptors
10/5/19 3:06 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (05 Oct 2019) 86 Raptors
10/4/19 4:40 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (04 Oct 2019) 161 Raptors
10/3/19 7:51 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (03 Oct 2019) 6 Raptors
10/2/19 11:47 am <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (02 Oct 2019) 37 Raptors
10/1/19 4:48 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (01 Oct 2019) 13 Raptors
10/1/19 6:05 am Becky Gretton <160nogu...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Hannaford Carolina Wren
9/30/19 2:45 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (30 Sep 2019) 51 Raptors
9/29/19 4:22 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (29 Sep 2019) 67 Raptors
9/28/19 1:28 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (28 Sep 2019) 9 Raptors
9/27/19 1:49 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (27 Sep 2019) 13 Raptors
9/26/19 2:21 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (26 Sep 2019) Raptors
9/25/19 8:20 pm <huneked...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Geese
9/25/19 3:08 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (25 Sep 2019) 11 Raptors
9/24/19 3:14 pm <reports...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Franklin Mt. (24 Sep 2019) 12 Raptors
9/24/19 7:35 am <huneked...> [osbirds] <osbirds...> [osbirds] Two Coopers Hawks
 
Join us on Facebook!