Date: 8/28/20 6:36 am
From: Robert O'Brien <baro...>
Subject: [obol] Re: Swift feeding frenzy
I have also seen Swift's gathering nesting twigs from dead cedar trees here
in Carver. But I've never seen this feeding behaviour. That's really
interesting. I've also seen barn swallows running around on the dry upper
beach capturing the incorrectly named "beach fleas".
Bob O'Brien Carver Oregon

On Thursday, August 27, 2020, Paul Sullivan <paultsullivan...>
wrote:

> Back about 1990 in Pendleton. I saw Vaux Swifts nearly stalling in flight
> to
> snap off small twigs from dead trees to use in building their nests.
>
> Paul Sullivan
>
> -----------------------
> [obol] Swift feeding frenzy
> Ľ From: Mark Rudolph <woodenappleturner@xxxxxxxxx>
> Ľ To: obol@xxxxxxxxxxxxx
> Ľ Date: Thu, 27 Aug 2020 21:17:44 -0700
> Obolists,
>
> IáobservedáaábehavioráofáVAUX'SáSWIFTSátodayáthatáIáhadáneveráseenábefore.
> Atáaboutá6áo'clockáthisáeveningáoveráouráneighbor'sápropertyáinátheáSanta
> ClaraáareaáofáEugene,áthereáwasáaáswarmáofáswiftsátotalingáatáleastá30
> birdsáandálikelyámore.áTheyáwereáconstantlyároilingáaroundáandáthrougháthe
> topsáofátwoá60'átallácottonwoodátrees,áoneáofáwhicháisámostlyádeadáor
> moribund.
>
> TheyáwereáengagingáináwhatáIáwouldácallá"stall-out"ágleaningáasáopposedáto
> theáhoverágleaningáengagedáinábyáotheráspecies.
> áWithátheáwindácomingáoutáof
> theánorth,átheábirdsáwouldáflyáintoátheáwindáfromátheásoutháandátimeátheir
> momentumáandátrajectoryásucháthatátheyáwouldábrieflyástallárightáatáaátwig
> orábranch,áapparentlyágrabáaáfoodáitemáwithátheirábilláfromátheátreeáand
> thenádropátoáregaináspeedáandámaneuverabilityáforáfulláflight.áTheáswarm
> didáthisárepeatedlyáforáatáleastá20áminutes,áandáthen,áapparently,áthe
> hatcháwasáoveráasátheyásuddenlyáleft.
>
> I'veáneveráobservedáswiftsátakeáaáfoodáitemáfromáaástationaryáobject.áAt
> leastáI'máassumingátheyáwereáfeedingábecauseáIáneveráactuallyásawáany
> insects,áalthougháIáwasáprobablyáoverá100'áaway.áThereáwereáaáfewáHouse
> Finches,áGoldfinchesáandáCedaráWaxwingsáalsoáapparentlyáfeedingáwhile
> perchedáinátheátree.áTheáWaxwingsáwouldáoccasionallyásallyáoutátoágrab
> somethingáoutáofátheáair.
>
> Itáwouldábeáquiteátheáfeatátoáfigureáoutátheirábuilt-
> ináairátrafficácontrol!
>
> Rudi
>
>
> *******
> UNSUBSCRIBE: www.freelists.org/list/obol
> OBOL archives: www.freelists.org/archive/obol
> Contact moderator: <obol-moderators...>
>
>

 
Join us on Facebook!