Date: 1/5/18 2:00 pm
From: Josh Adams <xjoshx...>
Subject: RE: [Tweeters] Waqaawsaesazwwawaasaaawaawaaeaaawqa aasazwazaaeaaewqwaawwqswwaqazqaadawwasaazaaaaxaaqzaaaaaqxxaaaay - YES!
Teri's Waqaawsaesazwwawaasaaawaawaaeaaawqa
aasazwazaaeaaewqwaawwqswwaqazqaadawwasaazaaaaxaaqzaaaaaqxxaaaay (WAAA) is
still visible at this moment at La
qdaqqdaxaqdaqqdqqxaqsaqxwxaqdqqqdqxaqqdqqqaaqdaqqxsaqaqdaaqdaqqdaqxqaaqaqsaaxaqqxaqdaqqdwqxaqwqqqdwqdqqdqxa.
It is swimming around with bouts of flycatching, but occasionally dives for
several minutes or leaves to feed at a neighboring hummingbird feeder. I
believe this Hawaiian endemic is new to the WA state list, but of course
provenance is always an issue.

Josh Adams
Cathcart, WA

_______________________________________________
Tweeters mailing list
<Tweeters...>
http://mailman1.u.washington.edu/mailman/listinfo/tweeters

 
Join us on Facebook!